Практичне заняття-тренінг з тілесно-орієнтованої психотерапії

04 травня 2017 року для студентів 3 курсу напряму підготовки «Корекційна педагогіка (за нозологіями)» в межах дисципліни «Дитяча практична психологія» проведено практичне заняття-тренінг з тілесно-орієнтованої психотерапії (викладач — кандидат психологічних наук, доцент І. Ю. Антоненко). Під час тренінгу студенти відпрацьовували навички та інструменти взаємодії зі своїм тілом, а також способи і прийоми, які використовуються в розвиваючій та корекційній роботі з дітьми раннього, дошкільного та шкільного віку (в руховій, сенсорній, емоційній сферах); отримували досвід різних тілесних станів, опрацьовували власні тілесні проблеми.

Тілесна психотерапія є одним з основних напрямків сучасної практичної психології. Застосування тілесно-орієнтованих методів у роботі з дітьми з нормативним і відхиленнями розвитку в контексті розвиваючих, корекційних та психотерапевтичних занять на сьогодні є одним з найсучасніших і ефективних напрямів у психологічній практиці. Так, у роботі з аутичними дітьми застосування методів тілесно-орієнтованої психотерапії доступне завдяки можливості невербальних контактів і заповнення дефіцитарності в його емоційному розвитку.