Правила прийому

Правила прийому здобувачів освіти до наукового ліцею-інтернат комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради

 1. Загальні положення
  1. Прийом дітей до наукового ліцею-інтернату (ліцей) здійснюється на конкурсній основі.
  2. У конкурсному співбесіді можуть брати участь учні 5-11 класів м. Запоріжжя та Запорізької області з рівнем знань 7–12 балів, переможці та учасники обласних олімпіад та обласних конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН.
  3. За результатами конкурсної співбесіди діти приймаються в школу (шкільна освіта).
  4. Утримання, виховання та навчання дітей у ліцеї безкоштовне.
 2. Організація конкурсної співбесіди
  1. Для участі в конкурсному співбесіді батьки подають особисту заяву та табель успішності (5-9, 11 клас) або свідоцтво про базову середню освіту з додатком (10 клас).
  2. Час проведення конкурсних співбесід встановлюється адміністрацією ліцею в індивідуальному порядку.
  3. Адміністрацією ліцею визначаються види і кількість конкурсних співбесід.
  4. Батьки учня в обов’язковому порядку присутні на конкурсних співбесідах.
 3. Проведення конкурсних співбесід
  1. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується директором ліцею. Головою комісії є директор.
  2. До проведення співбесіди батькам доводяться до відома критерії конкурсного співбесіди. Основна мета співбесід — визначити готовність дитини до навчання
  3. Результати конкурсного співбесіди з учнем оформляються у вигляді протоколу конкурсної комісії та оголошуються батькам не пізніше 3-х днів після проведення співбесіди. Результати конкурсного співбесіди є конфіденційною інформацією.
  4. Підсумки конкурсу підводяться на засіданні конкурсної комісії, яка приймає рішення про зарахування дітей до ліцею.
 4. Порядок зарахування
  1. Діти, які успішно пройшли конкурсний співбесіду, рекомендуються конкурсною комісією до зарахування до ліцею.
  2. Батьки учнів або особами, які їх замінюють, які пройшли конкурсний співбесіду, подають:
   • заяву про прийом дитини до ліцею;
   • копію свідоцтва про народження;
   • табель успішності (5-9, 11 клас);
   • свідоцтво про базову середню освіту з додатком (10 клас);
   • дві фотокартки розміром 3 х 4 см;
   • медична форма 0-63/о (видається у медпункті попереднього закладу освіти (оригінал);
   • медична довідка, форма 086-1/о (медогляд);
   • довідка про епідоточення (видається за 3 дні);
   • висновки лікарів спеціалістів з рекомендаціями щодо проведення реабілітаційних заходів (за потребою).

Після цього видається наказ про зарахування дитини до ліцею.

 

Правила прийому до загальноосвітньої санаторної школи-інтернат І-ІІІ ступенів Хортицької національної академії

Загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів Хортицької національної академії забезпечує умови для інклюзивного навчання, відновлення здоров’я, соціальної адаптації, професійної орієнтації дітей.

Комплектування санаторної школи-інтернату вихованцями, які проживають у м. Запоріжжі і Запорізькій області, здійснюється спеціальною комплектаційною комісією.

Направлення дітей та підлітків до санаторної школи-інтернату проводиться один раз на рік до 1 вересня. Протягом навчального року можливе зарахування дітей за умови наявності вільних місць у відповідних класах.

Направлення дітей до санаторної школи-інтернату здійснюється на підставі медичних показань і протипоказань.

До санаторної школи-інтернату приймаються діти, первинний діагноз яких повинен відповідати кардіологічному профілю загальноосвітньої санаторної школи-інтернату Хортицької національної академії, а саме: захворювання серцево-судинної системи:

 1. Ревматизм в неактивній фазі.
 2. Вроджені пороки серця при відсутності недостатності кровообігу, які не потребують хірургічного втручання.
 3. Хронічний тонзиліт з тонзилогенною кардіоміопатією.
 4. Первинна артеріальна гіпертонія IА і IБ ступенів.
 5. Вегетосудинна дистонія.
 6. Стан після перенесеного інфекційно-алергійного міокардиту не раніше ніж через 6 місяців після періоду загострення захворювання.

Тривалість перебування вихованців у санаторній школі-інтернаті встановлюється комплектаційною комісією при зарахуванні дитини до закладу, як правило на один навчальний рік.

В кінці кожного навчального року комплектаційна комісія переглядає контингент вихованців на доцільність подальшого перебування у санаторній школі-інтернаті.

Питання про зарахування нових вихованців розглядаються комплектаційною комісією у період з 1 червня до 15 серпня кожного поточного року.

Зарахування учнів (вихованців) до санаторної школи-інтернату здійснюється за наказом директора на підставі протоколу комплектаційної комісії за направленням Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.Зарахування здійснюється за наявності таких документів:

 1. Заява.
 2. Особова справа учня.
 3. Свідоцтво про народження (копія).
 4. Довідка про склад сім’ї та місце реєстрації.
 5. Довідка з місця роботи батьків.
 6. Ідентифікаційний код.
 7. Карта профілактичних щеплень (форма 0-63) та 2 копії.
 8. «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду» (086-1/о), для дітей віком 11,14,15,16 років додаток до форми 086-1/о.
 9. Висновки лікарів спеціалістів з рекомендаціями, копії виписних епікризів (при стаціонарному лікуванні).
 10. Посіви на дифтерію і кишкову флору.
 11. Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, ЕКГ. зшкребок на ентеробіоз, аналіз кала на яйця глистів (дітям від 3 до 10 років).
 12. Флюорографія (для дітей 15 років і старше).
 13. Довідка від фтизіатра (при Манту 5 мм і більше).
 14. Довідка про епідоточення, видана дільничним лікарем за 3 дні до 1 вересня.
 15. Витяг ЛКК (лікувально-консультативна комісія в поліклініці за місцем проживання, про те, що дитині рекомендовано перебування в загальноосвітній санаторній школі-інтернаті з метою безперервності тривалого лікування).
  Питання про відвідування загальноосвітньої санаторної школи-інтернат дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, або відсутні профілактичні щеплення (незалежно від причин), вирішується ЛКК з залученням епідеміолога.
 16. Для дітей з інвалідністю(додатково):
  — копія висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини районного ІРЦ (за потребою);
  — медичний висновок про дитину-інваліда (підлітка) – віком до 18 років (форма 080/о);
  — індивідуальна програма реабілітації дитини-інваліда (вікова категорія від 0 до 18 років).

Для зарахування, переведення та випуску дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документи, передбачені Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866.

Документи на зарахування дитини до санаторної школи-інтернату подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.