Правила прийому

Правила прийому здобувачів освіти до наукового ліцею-інтернату комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради

 1. Загальні положення
  1. Прийом дітей до наукового ліцею-інтернату (ліцей) здійснюється на конкурсній основі.
  2. Конкурсна співбесіда для здобувачів освіти 5-11 класів м. Запоріжжя та Запорізької області навчальні досягнення яких складають не менше «8» балів; переможці та учасники обласних олімпіад та обласних конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН.
  3. За результатами конкурсної співбесіди діти приймаються в школу (шкільна освіта).
  4. Утримання, виховання та навчання дітей у ліцеї безкоштовне.
 2. Організація співбесіди
  1. Для участі у співбесіді батьки подають особисту заяву та табель успішності (5-9, 11 клас) або свідоцтво про базову середню освіту з додатком (10 клас).
  2. Час проведення співбесід встановлюється в індивідуальному порядку.
  3. Результати співбесіди з учнем оформлюються у вигляді протоколу комісії. Оголошуються батькам не пізніше 3-х днів після проведення співбесіди.
  4. Підсумки конкурсу підводяться на засіданні конкурсної комісії, яка приймає рішення про зарахування дітей.
 3. Порядок зарахування
  1. Діти, які успішно пройшли співбесіду, рекомендуються комісією до зарахування.
  2. Батьки учнів або особами, які їх замінюють, які пройшли співбесіду, подають:
   • заяву про прийом дитини;
   • копію свідоцтва про народження;
   • табель успішності (5-9, 11 клас);
   • свідоцтво про базову середню освіту з додатком (10 клас);
   • дві фотокартки розміром 3 х 4 см;
   • карту профілактичних щеплень (форма 0-63) та 2 копії;
   • медична довідка, форма 086-1/о (медогляд);
   • «Довідку учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду» (086-1/о), для дітей віком 11,14,15,16 років додаток до форми 086-1/о;
   • висновки лікарів спеціалістів з рекомендаціями, копії виписних епікризів (при стаціонарному лікуванні);
   • загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, ЕКГ.
   • флюорографія (для дітей 15 років і старше).
   • довідка від фтизіатра (при Манту 5 мм і більше).
   • довідка про епідоточення, видана дільничним лікарем за 3 дні до 1 вересня.
   • Для дітей з інвалідністю (додатково):
    — копія висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини районного ІРЦ (за потребою);
    — медичний висновок про дитину-інваліда (підлітка) – віком до 18 років (форма 080/о);
    — індивідуальна програма реабілітації дитини-інваліда (вікова категорія від 0 до 18 років).

Після цього видається наказ про зарахування дитини.

 

Правила прийому до загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Хортицької національної академії

Загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів Хортицької національної академії забезпечує умови для інклюзивного навчання, відновлення здоров’я, соціальної адаптації, професійної орієнтації дітей.

Комплектування санаторної школи-інтернату вихованцями, які проживають у м. Запоріжжі і Запорізькій області, здійснюється спеціальною комплектаційною комісією.

Направлення дітей та підлітків до санаторної школи-інтернату проводиться один раз на рік до 1 вересня. Протягом навчального року можливе зарахування дітей за умови наявності вільних місць у відповідних класах.

Направлення дітей до санаторної школи-інтернату здійснюється на підставі медичних показань і протипоказань.

До санаторної школи-інтернату приймаються діти, первинний діагноз яких повинен відповідати кардіологічному профілю загальноосвітньої санаторної школи-інтернату Хортицької національної академії, а саме: захворювання серцево-судинної системи:

 1. Ревматизм в неактивній фазі.
 2. 2. Вроджені пороки серця при відсутності недостатності кровообігу, які не потребують хірургічного втручання.
 3. Хронічний тонзиліт з тонзилогенною кардіоміопатією.
 4. Первинна артеріальна гіпертонія IА і IБ ступенів.
 5. Вегетосудинна дистонія.
 6. Стан після перенесеного інфекційно-алергійного міокардиту не раніше ніж через 6 місяців після періоду загострення захворювання.

Тривалість перебування вихованців у санаторній школі-інтернаті встановлюється комплектаційною комісією при зарахуванні дитини до закладу, як правило на один навчальний рік.

В кінці кожного навчального року комплектаційна комісія переглядає контингент вихованців на доцільність подальшого перебування у санаторній школі-інтернаті.

Питання про зарахування нових вихованців розглядаються комплектаційною комісією у період з 1 червня до 15 серпня кожного поточного року.

Зарахування учнів (вихованців) до санаторної школи-інтернату здійснюється за наказом директора на підставі протоколу комплектаційної комісії за направленням Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.Зарахування здійснюється за наявності таких документів:

 1. Заява.
 2. Особова справа учня.
 3. Свідоцтво про народження (копія).
 4. Довідка про склад сім’ї та місце реєстрації.
 5. Довідка з місця роботи батьків.
 6. Ідентифікаційний код.
 7. Карта профілактичних щеплень (форма 0-63) та 2 копії.
 8. «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду» (086-1/о), для дітей віком 11,14,15,16 років додаток до форми 086-1/о.
 9. Висновки лікарів спеціалістів з рекомендаціями, копії виписних епікризів (при стаціонарному лікуванні).
 10. Посіви на дифтерію і кишкову флору.
 11. Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, ЕКГ. зшкребок на ентеробіоз, аналіз кала на яйця глистів (дітям від 3 до 10 років).
 12. Флюорографія (для дітей 15 років і старше).
 13. Довідка від фтизіатра (при Манту 5 мм і більше).
 14. Довідка про епідоточення, видана дільничним лікарем за 3 дні до 1 вересня.
 15. 15. Витяг ЛКК (лікувально-консультативна комісія в поліклініці за місцем проживання, про те, що дитині рекомендовано перебування в загальноосвітній санаторній школі-інтернаті з метою безперервності тривалого лікування).
  Питання про відвідування загальноосвітньої санаторної школи-інтернат дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, або відсутні профілактичні щеплення (незалежно від причин), вирішується ЛКК з залученням епідеміолога.
 16. Для дітей з інвалідністю(додатково):
  — копія висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини районного ІРЦ (за потребою);
  — медичний висновок про дитину-інваліда (підлітка) – віком до 18 років (форма 080/о);
  — індивідуальна програма реабілітації дитини-інваліда (вікова категорія від 0 до 18 років).

Для зарахування, переведення та випуску дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документи, передбачені Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866.

Документи на зарахування дитини до санаторної школи-інтернату подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.